O projekcie...

Poszczególnym spotkaniom będzie przewodził jeden temat wiodący. Odbędzie się dwanaście spotkań. Każde podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap: wykłady i dyskusja, debata pod kierunkiem Artysty. My przedstawimy swoje poglądy na wybrany temat. Artysta – Osoba, którą opaczność obdarzyła widzeniem szerszym, dogłębniejszym, bardzie szczegółowym, oraz wiedzą, powie nam o tym jak można widzieć to zagadnienie. Opowie również o zagadnieniach z teorii sztuki a szczególnie możliwości zilustrowania tematu wiodącego za pomocą technik plastycznych i o tym, czy ktoś już to zrobił. Drugi etap -  wspólne, grupowe stworzenie jednego wspólnego dzieła ilustrującego temat wiodący.

Podczas projektu powstanie dwanaście dzieł. W spotkaniach będzie uczestniczyła grupa około trzydziestu osób z Sejn i okolic. Zwieńczeniem projektu będzie duża wystawa oraz przygotowanie i wydanie Sejneńskiego Kalendarza Sztuki Młodych, który będzie równocześnie katalogiem wystawy, relacją z dyskusji prowadzonych podczas spotkań oraz reportażem fotograficznym z naszej wspólnej pracy. Obrazy będą prezentowane w najczęściej odwiedzanych przez Sejneńczan miejscach np. sklepach, urzędach, szkołach. 

W spotkaniach  i pracy rocznej będzie brała udział młodzież polska i litewska, a wykładowcy – artyści wywodziliby się zarówno z kultury litewskiej jak i polskiej.